ON7HS

UBA Radioamateur - Vereniging IEPER en omstreken

Start pagina, Welkom

Hobby, muziek, gesproken woord, communicatie, contacten, alle talen, zijn maar een aantal slagwoorden die velen tegelijk zouden willen beoefenen. Veel in een keer, en toch zou het bijna allemaal kunnen. Het sleutelwoord is radio-amateur. Dit is techniek bundelen met doel communicatie te leggen over de hele wereld en in alle talen. Radiotechniek tot het uiterste drijven om radiofrequente communicatie te voeren over de hele wereld. Een uitdaging om met minimum zendvermogen een maximum aan afstand te forceren. Dit is wat radioamateurs gemeen hebben.

Wat is een radioamateur?

image

Radioamateurs zijn personen (m/vr) die zich boeien in de radiozend- en antennetechniek voor strikt persoonlijke motieven en zonder financieel belang. Via zelfstudie, schoolstudies, onderlinge communicatie en technische onderzoeken zijn ze op de hoogte van de radio zend- ontvangsttechniek.

Maar zonder vergunning is het verboden om een zender in het bezit te hebben, laat staan het te gebruiken, uit te zenden. Een uitzondering was de CB-band, de 2 7MHz band of de 11 m-band, dat een enorme bezetting, succes kende in de jaren 1970. Naast het technisch aspect moet een radioamateur goede kennis hebben van de reglementering, vooral de wettelijke technische reglementering in zijn land. Met alle technische en wettelijke bagage, noem het kennis, kan deel genomen worden aan een examen waarna, bij het goed slagen, een vergunning bekomen wordt. Deze examens worden geörganiseerd door het BIPT. Er is het eenvoudig "basis" examen dat een eerste voeling met de radioamateur wereld geeft, maar wat beperkt in mogelijkheden, frequentiebanden en vermogen. Daarnaast bestaat het "grote" examen, de HAREC (geHarmoniseerd Amateur Radio Examen Certificaat) test waar alles binnen de radioamateur wereld toegelaten is (alle frequentiebanden, groot uitzendvermogen en toepassen van zelfbouw apparatuur).

Alles nog eens nalezen kan via deze tekst "wordt radioamateur".

Over de hele wereld zijn er meer dan 2 miljoen radioamateurs, uiteraard met een zendvergunning, waarvan er een 3.000 in België zijn die aangesloten zijn bij de UBA en gekend in de lijst van de radioamateurs bij het BIPT. De UBA vertegenwoordigt de radioamateurs bij de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) en is tevens erkend door het BIPT.

De volledige communicatieband loopt vanaf 100 kHz tot 3.000 GHz. Niet alle frequenties zijn voor radioamateurs toegelaten. Er zijn er de frequentiebanden voor vast gebruik in de commerciële radio- en TV omroep, scheepvaart, noodfrequentie, publieke radiocommunicatiesystemen voor bedrijven . . . het frequentiespectrum.

 

Een goed overzicht is terug te vinden via deze link op wikipedia.

Geniet verder van de technische items en aspecten op deze site.

ON7HS.